19.02.2022 Valná hromada BLK Slavia Praha

  1. 02. 2022 Valná hromada BLK Slavia Praha

 

 

Statutární zástupce – předsedkyně spolku BLK Slavia Praha IČO: 26570076, se sídlem Čertouská 11/1, 198 00 Praha 9, svolává řádnou Valnou hromadu

 

Místo konání – BLK Slavia Praha – SA Rokytka Aréna, Hloubětínská 1156, 198 00 Praha 14 – od 17:00 hod.

 

Program:

–              zpráva o činnosti 2020 – 2021

–              informace o dostavbě Arény a kolaudaci

–              ekonomické informace

–              sportovní informace, vize, sportovní cíle, aktuální stav

–              mládežnické týmy BLK Slavia a spolupráce se školami

–              novelizace stanov – diskuse k zaslanému návrhu

–              schválení novely stanov

–              informace o jednání se zástupci ZŠ Hloubětínská

–              informace o možnosti spolupráce s MÚ MČ Praha 14

–              diskuse ke zprávám a bodům jednání

–              různé

–              závěr

–              prohlídka areálu

–              raut a společenský program

 

 

Darina Kaderková, předsedkyně spolku BLK Slavia Praha